Сант Мат: Медитация на вътрешна светлина и звук

Какво е Сант Мат?

Сант Мат е древен духовен начин на живот, чрез който се развива уважение, доверие и любов към всичко и се разкрива цялостния ни потенциал като истински човешки същества. Това е живот в хармония с най-висшите ценности, които хранят душата ни чрез медитация – редовна връзка с вътрешните светлина и звук. Тази връзка ни се дава чрез жив духовен учител...

За изучаването на начина на живот в Сант Мат никога не се е заплащало, то винаги е било предлагано в дух на състрадание и служене. Милиони хора по целия свят, от различни култури, практикуват този начин на живот.

Начинът на живот в Сант Мат

научат да медитират

Ползите от начина на живот, който Сант Мат предлага, включват повишаване на вътрешната сила, спокойствие и чистота. Човек открива по-възвишено разбиране и състрадание, чувство за служене на човечеството и по-проникновено осъзнаване на целта на човешкия живот.

Целта на Сант Мат е ние да станем истински човешки същества, да опознаем себе си като душа и да осъзнаем единството си с Твореца.

Sant Baljit Singh

Sant Baljit Singh

Духовен Учител

Направете следващата крачка

Има групи, събития и представители, с които да разговаряте, там където живеете.

Български Български

"Прекрачи в широко отворения космос и започни да живееш по нов начин. Разтвори се в любовта на Бога и изпитай очарованието му. Има само една цел в живота. Веднъж погълнат в неговата любов, ти няма да имаш причина да се отделяш от скута му. Истината е вътре, не навън."
— Сант Балджит Синг

Feel free to contact the webmaster

Copyright © 2006 Sant Baljit Singh